poradenství - SUL: SOUKROMÁ UNIVERZITA LJUBY FUCHS


Ljuba Fuchsová – nezávislá lektorka v oboru kultura mluveného projevu a komunikačních dovedností. Konzultantka umělecký přednes, rétorika, mluvená publicistika.
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu s divadelním zaměřením, kursy tvořivé dramatiky a osobnostního růstu pro děti od 6 do 14 let, pro studenty, kteří chtějí pracovat v divadelním souboru.
Individuální hodiny OSOBNOSTNÍHO RŮSTU pro děti i dospělé.
bilasit@gmail.com
Ljuba Fuchs