kdo jsme
Žijeme ve velmi komplikovaném světě. Tento fakt nás nevede k rezignaci, ale povzbuzuje snahu hledat východiska z hromadících se problémů. Zážitkovým zdrojem informací chceme pomoci lidem vidět věci ve správných souvislostech. Doufáme, že tak pomůžeme měnit mentalitu společnosti s vírou, že se pak změní její jednání. Vzděláváme s nadějí, že lidé pochopí, co se děje na planetě. „Věc je dobrá, když směřuje k zachování integrity, stability a krásy biotického společenství.”
Bílá síť je otevřené společenství lidí, které se snaží potěšit dětskou duši, „pohoupat ji v síti.” Název Bílá síť akcentuje vytváření souvislostí a „jemných nitek” mezi lidmi. Děti, dospívající mládež i dospělí se pravidelně scházejí ke společné práci ve studiu. Výsledkem jejich činnosti jsou nastudovaná divadelní představení mnohá vystoupení pro dětskou i dospělou veřejnost (projektové dny, happeningy, literární pořady a poetická představení, oživování ulic, parků, spolupráce při natáčení…)
Bílá síť utváří a prohlubuje vztahy v souboru, v širokém okruhu jeho spolupracovníků a veřejnosti. Vede k zodpovědnosti jednotlivců v ekologii, morálce a etice. Chceme děti, studenty i jejich rodiče inspirovat k radosti, ukázat jim nový horizont. Dáváme pozitivní impulsy obrazotvornosti citu i myšlení. Čelíme stálému přepínání sil a stresu tím, že uvádíme v soulad s krásou.
Naším posláním je - vzdělávat uměním a s umělci - zpřístupňovat a udržovat kulturní tradice a zvyky - vyvolat debatu o kulturních, sociálních a dnes již ekologických tématech s cílem zjistit, zda je možné na zemi žít jinak - vést k toleranci a souladu mezi různými kulturami, generacemi a sociálními skupinami - burcovat a posilovat k ochraně životního prostředí.
Vedeni myšlenkou „nezacházet s marností hmoty, ale vzdorovat všednosti prostřednictvím krásy“, jsme pomohli vykrystalizovat spektru osobností.
Vyhoupli se z Bílé sítě:

Martin Štoll – filmový dokumentarista a dramaturg ČT
Jana Kušiaková – Hanáková – zpěvačka a herečka divadla Sklep
Irena Obermannová – dramaturg ČT, spisovatelka
Jan Kodet – choreograf a tanečník evropského rozletu
Bára Kodetová – filmová a divadelní herečka
Radek Valenta – filmový a divadelní herec
Veronika Matoušková – filmová režisérka, dokumentaristka
Ivan Jiřík – filmový a divadelní herec
Sabina Laurinová – herečka a moderátorka
Kamila Špráchalová – herečka a dabing
Vlastimil Kristl – produkce a šéf reklamní a filmové agentury DAWSON
Monika Kristlová – produkce DAWSON
Kateřina Sušková – výtvarnice
Daniel Sirotek – produkce a šéf reklamní agentury
Kristýna Nováková-Fuitová – filmová herečka
Filip Homola – loutkoherec
Adam Fuchs – fotograf
Ester Janečková – herečka a moderátorka
Hana Vagnerová – herečka
Jan Maxián – herec a dabér, člen skupiny Nightwork
Jiří Zelba – hobojista České filharmonie
Zdeněk Zelba – houslista
Anna Malá – klavíristka
Anna Matoušková - klarinetistka
a další pedagogové, zubaři, knihovníci, fotografové, hudebníci, manželky poslanců, sociální pracovnice, archeologové, tlumočnice, umění milovníci…